ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติสมาพันธ์ฯ
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletระเบียบการของสมาพันธ์ฯ
bulletทำเนียบนักกอล์ฟยอดเยี่ยมประจำปี
dot
ผลการแข่งขัน NTJGF
dot
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2562-2563
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2561-2562
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2560-2561
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2559-2560
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2558-2559
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2557-2558
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2556-2557
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2555-2556
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2554-2555
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2553-2554
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2552-2553
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2551-2552
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2550-2551
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2549-2550
dot
ผลการแข่งขันฤดูกาล 2563-2564
dot
bulletสรุปผลการแข่งขัน ฤดูกาล 2563-2564
dot
คะแนนสะสมประจำปี NTJGF
dot
bulletคะแนนสะสมประจำฤดูกาล 2563-2564
dot
รูปภาพจากการแข่งขัน
dot
dot
รูปการแข่งขันฤดูกาล 2563-2564
dot
bulletMatch#1 2020/2021 Royal ChiangMai
bulletMatch#2 2020/2021 Royal ChiangMai
bulletMatch#3 2020/2021 ChiangMai Highlands
dot
รูปการแข่งขันฤดูกาล 2562-2563
dot
bulletMatch#1 2019/2020 Royal ChiangMai
bulletMatch#2 2019/2020 MaeMoh
bulletMatch#3 2019/2020 Green Valley
dot
รูปการแข่งขันฤดูกาล 2561-2562
dot
bulletMatch#1 2018/2019 Royal ChiangMai
bulletMatch#2 2018/2019 MaeMoh
bulletMatch#3 2018/2019 GreenValley
bulletMatch#4 2018/2019 Royal ChiangMai
dot
รูปการแข่งขันฤดูกาล 2560-2561
dot
bulletMatch#1 2017/2018 Royal ChiangMai
bulletMatch#2 2017/2018 Mea Moh
bulletMatch#3 2017/2018 Green Valley
bulletMatch#4 2017/2018 Royal ChiangMai
dot
รูปการแข่งขันฤดูกาล 2559-2560
dot
bulletMatch#1 2016/2017 Inthanon
bulletMatch#2 2016/2017 Lanna
bulletMatch#3 2016/2017 North Hill
bulletMatch#4 2016/2017 Gassan Legacy
dot
รูปการแข่งขันฤดูกาล 2558-2559
dot
bulletMatch#1 2015/2016 Lanna
bulletMatch#2 2015/2016 Lanna
bulletMatch#3 2015/2016 North Hill
bulletMatch#4 2015/2016 Inthanon
bulletMatch#5 2015/2016 Inthanon
bulletMatch#6 2015/2016 North Hill
dot
รูปการแข่งขันฤดูกาล 2557-2558
dot
bulletแม็ทช์ที่ 1. 2557/2558 อินทนนท์
bulletแม็ทช์ที่ 2. 2557/2558 ลานนา
bulletแม็ทช์ที่ 3. 2557/2558 แม่เมาะ
bulletแม็ทช์ที่ 4. 2557/2558 ลานนา
bulletแม็ทช์ที่ 5. 2557/2558 อินทนนท์
bulletแม็ทช์ที่ 6. 2557/2558 อินทนนท์
dot
รูปการแข่งขันฤดูกาล 2556/2557
dot
bulletแม็ทช์ที่ 1. 2556/2557 ลานนา
bulletแม็ทช์ที่ 2. 2556/2557 อินทนนท์
bulletแม็ทช์ที่ 3. 2556/2557 ลานนา
bulletแม็ทช์ที่ 4. 2556/2557 อินทนนท์
bulletแม็ทช์ที่ 5. 2556/2557 อินทนนท์
bulletแม็ทช์ที่ 6. 2556/2557 ลานนา
dot
รูปการแข่งขันฤดูกาล 2555/2556
dot
bulletแม็ทช์ที่ 1. 2555/2556 ลานนา
bulletแม็ทช์ที่ 2. 2555/2556 แมซซาไนน์
bulletแม็ทช์ที่ 3. 2555/2556 ลานนา
bulletแม็ทช์ที่ 4. 2555/2556 อินทนนท์
bulletแม็ทช์ที่ 5. 2555/2556 ลานนา
bulletแม็ทช์ที่ 6. 2555/2556 อินทนนท์
dot
รูปการแข่งขันฤดูกาล 2554/2555
dot
bulletแม็ทช์ที่ 1. 2554/2555 อินทนนท์
bulletแม็ทช์ที่ 2. 2554/2555 กัซซันเลค
bulletแม็ทช์ที่ 3. 2554/2555 อินทนนท์
bulletแม็ทช์ที่ 4. 2554/2555 ลานนา
bulletแม็ทช์ที่ 5. 2554/2555 ลานนา
bulletแม็ทช์ที่ 6. 2554/2555 อินทนนท์
dot
รูปการแข่งขันฤดูกาล 2553/2554
dot
bulletแม็ทช์ที่ 1. 2553/2554 อินทนนท์
bulletแม็ทช์ที่ 2. 2553/2554 ลานนา
bulletแม็ทช์ที่ 3. 2553/2554 กัซซันเลค
bulletแม็ทช์ที่ 4. 2553/2554 กัซซันขุนตาน
bulletแม็ทช์ที่ 5. 2553/2554 อินทนนท์
bulletแม็ทช์ที่ 6. 2553/2554 อินทนนท์
dot
True Visions International Junior Golf
dot
bullet18th TrueVisions International Junior Golf 2019
bullet17th TrueVisions International Junior Golf 2018
bullet16th TrueVisions International Junior Golf 2017
bullet15th TrueVisions International Junior 2016
bullet14th TrueVisions International Junior 2015
bullet13th True Visions International Junior Golf
bullet12th True Visions International Junior Golf
bullet11th True Visions International Junior Golf
bullet10th True Visions International Junior Golf
bullet9th True Visions International Junior Golf
bullet8th True Visions International Junior Golf
dot
โลกของกีฬากอล์ฟ
dot
bulletประวัติกีฬากอล์ฟไทย
bulletคุณสมบัติของนักกอล์ฟที่ประสบความสำเร็จ
bulletการให้เกียรติ์กันในกีฬากอล์ฟ
bulletรูปแบบการซ้อมพัท
dot
NTJGF การแข่งขันต่างประเทศ
dot
dot
AmBank-SportExcel
dot
bullet13th AmฺBank SportExcel 2018
bullet12th AmBank SportExcel 2017
bulletAmBank : Kota Permai G&CC 2013 Malaysia
bulletAmBank : Kelap Rahman Putra 2011 Malaysia
bulletAmBank : Kelap Rahman Putra 2010 Malaysia
bulletAmBank : Kelap Rahman Putra 2007 Malaysia
dot
Albatross , India
dot
bullet7th Albatross International Junior Golf 2015
bullet6th Albatross International Junior Golf 2014
dot
Singapore
dot
bulletSICC 19th 2010 Singapore
bulletSICC 16th 2007 Singapore
bulletOCC Junior Golf Invitation 2006
bulletTanah Merah Singapore 2004
dot
International Junior Golf
dot
bulletKids Golf World Malaysia 2012
dot
Newsletter

dot
คณะกรรมการบริหาร article

   

กรรมการบริหารสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย(ภาคเหนือ)

ประธานชมรมฯ
ดร.สุบิน
ปิ่นขยัน
รองประธานฯ
นายเกียรติพงศ์
อมาตยกุล
ที่ปรึกษา
ดร.สุขุม
สุขพันธ์โพธาราม
 
นายจงใจ
นิยมวานิช
 
พล.ท.องอาจ
ชูตินันทน์
เลขานุการ
นางธันยา
อนุมานราชธน จันทร์วิทัน
เหรัญญิก
นางศิริวรรณ
แพทย์เจริญ
ประชาสัมพันธ์
นางสาวจริยาภรณ์
พุ่มรักธรรม
ฝ่ายพัฒนาเทคนิค
อ.อนุชา
ชยะกุล
 
โปรไอศูรย์
ศิริขันธ์
ฝ่ายจัดหารายได้
นายกฤษดา
เชาว์วาทิน
 
นายธนภัทร
เลาหจรัสแสง
กรรมการกลาง
นายมีชัย
วิจิตรทองเรือง
  นายวงศ์ทวี ทวีประศาสน์
 
นายอมรรัตน์
แพทย์เจริญ
 

สมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย (ภาคเหนือ)
สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ศูนย์กีฬาลานนาเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 085-030-2524 , 081-883-8924  โทรสาร : 053-215-482

 

 
          
       
ข้อมูลและข่าวสารสมาพันธ์

ระเบียบการสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย(ภาคเหนือ) article
ประวัติสมาพันธ์ฯ
การให้เกียรติกันในกีฬากอล์ฟ
ทำเนียบนักกอล์ฟยอดเยี่ยมประจำปี
Information Match2 MaeMoh 2019
ระเบียบการแข่งขันแม็ทช์ที่ 3/2559-2560
"เพชรเม็ดงาม" ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค5 ครั้งที่ 26 "สระหลวงเกมส์" จ.พิจิตร
Kelap Rahman Putra Malaysia 2007
16 th Invitational Golf Championship , Singapore 2007[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (139151)

สวัสดีปีใหม่ 2556 ครับ

ปี่ใหม่ปี 2556 นี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทั่วทั้งแผ่นดินช่วยดลบันดาลให้พี่มีความสุขทั้งตัวพี่และครอบครัว คิดทุกสิ่งก็ประสพความสำเร็จ มี่สุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับ...คิดถึงตลอด...หงอย

ปล.ผมทำเบอร์โทร.พี่หาย ส่วนเบอร์ของผม 081-8992889   e mail -     chupchai_08@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ชัพชัย(หงอย) (chupchai_08-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-17 16:22:47


ความคิดเห็นที่ 2 (139152)

ขอโทษนะครับ

คำอวยพรที่แล้ว ผมขอฝากให้พี่โต วงศ์ทวี ด้วยนะครับ....หงอย

ผู้แสดงความคิดเห็น หงอย (chupchai_08-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-17 16:25:56[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.