ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletระเบียบการชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ
bulletทำเนียบนักกอล์ฟยอดเยี่ยมประจำปี
dot
ผลการแข่งขัน NTJGC
dot
bulletFull Leaderboards 2022-2023
bulletFull Leaderboards 2021-2022
bulletFull Leaderboards 2020-2021
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2562-2563
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2561-2562
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2560-2561
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2559-2560
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2558-2559
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2557-2558
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2556-2557
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2555-2556
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2554-2555
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2553-2554
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2552-2553
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2551-2552
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2550-2551
bulletสรุปผลการแข่งขัน 2549-2550
dot
ผลการแข่งขันฤดูกาล 2566-2567
dot
bulletสรุปผลการแข่งขัน ฤดูกาล 2566-2567
dot
รูปภาพจากการแข่งขัน
dot
dot
รูปการแข่งขันฤดูกาล 2566-2567
dot
bulletMatch#1 Summit Green valley ChiangMai
bulletMatch#2 Mae Moh Golf Course
bulletMatch#3 Royal ChiangMai Golf Resort
bulletMatch#4 Alpine Golf Resort ChiangMai
bulletMatch#5 Summit Green Valley ChiangMai
dot
รูปการแข่งขันฤดูกาล 2565-2566
dot
bulletMatch#1 2022-2023 Summit Green Valley
bulletMatch#2 Mae Moh Golf Course
bulletMatch#3 Alpine Golf Resort ChiangMai
bulletMatch#4 2022-2023 Royal ChiangMai Golf Resort
bulletMatch#5 Alpine Golf Resort ChiangMai
dot
รูปการแข่งขันฤดูกาล 2564-2565
dot
bulletMatch#1 2021-2022 Gassan Khuntan
bulletMatch#2 2021-2022 Mae Moh Golf Course
bulletMatch#3 2021-2022 Royal ChiangMai Golf Resort
bulletMatch#4 2021-2022 Alpine Golf Resort ChiangMai
bulletMatch#5 2021-2022 Royal ChiangMai Golf Resort
dot
รูปการแข่งขันฤดูกาล 2563-2564
dot
bulletMatch#1 2020/2021 Royal ChiangMai
bulletMatch#2 2020/2021 Royal ChiangMai
bulletMatch#3 2020/2021 ChiangMai Highlands
dot
รูปการแข่งขันฤดูกาล 2562-2563
dot
bulletMatch#1 2019/2020 Royal ChiangMai
bulletMatch#2 2019/2020 MaeMoh
bulletMatch#3 2019/2020 Green Valley
dot
รูปการแข่งขันฤดูกาล 2561-2562
dot
bulletMatch#1 2018/2019 Royal ChiangMai
bulletMatch#2 2018/2019 MaeMoh
bulletMatch#3 2018/2019 GreenValley
bulletMatch#4 2018/2019 Royal ChiangMai
dot
รูปการแข่งขันฤดูกาล 2560-2561
dot
bulletMatch#1 2017/2018 Royal ChiangMai
bulletMatch#2 2017/2018 Mea Moh
bulletMatch#3 2017/2018 Green Valley
bulletMatch#4 2017/2018 Royal ChiangMai
dot
รูปการแข่งขันฤดูกาล 2559-2560
dot
bulletMatch#1 2016/2017 Inthanon
bulletMatch#2 2016/2017 Lanna
bulletMatch#3 2016/2017 North Hill
bulletMatch#4 2016/2017 Gassan Legacy
dot
รูปการแข่งขันฤดูกาล 2558-2559
dot
bulletMatch#1 2015/2016 Lanna
bulletMatch#2 2015/2016 Lanna
bulletMatch#3 2015/2016 North Hill
bulletMatch#4 2015/2016 Inthanon
bulletMatch#5 2015/2016 Inthanon
bulletMatch#6 2015/2016 North Hill
dot
รูปการแข่งขันฤดูกาล 2557-2558
dot
bulletแม็ทช์ที่ 1. 2557/2558 อินทนนท์
bulletแม็ทช์ที่ 2. 2557/2558 ลานนา
bulletแม็ทช์ที่ 3. 2557/2558 แม่เมาะ
bulletแม็ทช์ที่ 4. 2557/2558 ลานนา
bulletแม็ทช์ที่ 5. 2557/2558 อินทนนท์
bulletแม็ทช์ที่ 6. 2557/2558 อินทนนท์
dot
รูปการแข่งขันฤดูกาล 2556/2557
dot
bulletแม็ทช์ที่ 1. 2556/2557 ลานนา
bulletแม็ทช์ที่ 2. 2556/2557 อินทนนท์
bulletแม็ทช์ที่ 3. 2556/2557 ลานนา
bulletแม็ทช์ที่ 4. 2556/2557 อินทนนท์
bulletแม็ทช์ที่ 5. 2556/2557 อินทนนท์
bulletแม็ทช์ที่ 6. 2556/2557 ลานนา
dot
รูปการแข่งขันฤดูกาล 2555/2556
dot
bulletแม็ทช์ที่ 1. 2555/2556 ลานนา
bulletแม็ทช์ที่ 2. 2555/2556 แมซซาไนน์
bulletแม็ทช์ที่ 3. 2555/2556 ลานนา
bulletแม็ทช์ที่ 4. 2555/2556 อินทนนท์
bulletแม็ทช์ที่ 5. 2555/2556 ลานนา
bulletแม็ทช์ที่ 6. 2555/2556 อินทนนท์
dot
รูปการแข่งขันฤดูกาล 2554/2555
dot
bulletแม็ทช์ที่ 1. 2554/2555 อินทนนท์
bulletแม็ทช์ที่ 2. 2554/2555 กัซซันเลค
bulletแม็ทช์ที่ 3. 2554/2555 อินทนนท์
bulletแม็ทช์ที่ 4. 2554/2555 ลานนา
bulletแม็ทช์ที่ 5. 2554/2555 ลานนา
bulletแม็ทช์ที่ 6. 2554/2555 อินทนนท์
dot
รูปการแข่งขันฤดูกาล 2553/2554
dot
bulletแม็ทช์ที่ 1. 2553/2554 อินทนนท์
bulletแม็ทช์ที่ 2. 2553/2554 ลานนา
bulletแม็ทช์ที่ 3. 2553/2554 กัซซันเลค
bulletแม็ทช์ที่ 4. 2553/2554 กัซซันขุนตาน
bulletแม็ทช์ที่ 5. 2553/2554 อินทนนท์
bulletแม็ทช์ที่ 6. 2553/2554 อินทนนท์
dot
True Visions International Junior Golf
dot
bullet18th TrueVisions International Junior Golf 2019
bullet17th TrueVisions International Junior Golf 2018
bullet16th TrueVisions International Junior Golf 2017
bullet15th TrueVisions International Junior 2016
bullet14th TrueVisions International Junior 2015
bullet13th True Visions International Junior Golf
bullet12th True Visions International Junior Golf
bullet11th True Visions International Junior Golf
bullet10th True Visions International Junior Golf
bullet9th True Visions International Junior Golf
bullet8th True Visions International Junior Golf
dot
โลกของกีฬากอล์ฟ
dot
bulletประวัติกีฬากอล์ฟไทย
bulletคุณสมบัติของนักกอล์ฟที่ประสบความสำเร็จ
bulletการให้เกียรติ์กันในกีฬากอล์ฟ
bulletรูปแบบการซ้อมพัท
dot
NTJGF การแข่งขันต่างประเทศ
dot
dot
AmBank-SportExcel
dot
bullet13th AmฺBank SportExcel 2018
bullet12th AmBank SportExcel 2017
bulletAmBank : Kota Permai G&CC 2013 Malaysia
bulletAmBank : Kelap Rahman Putra 2011 Malaysia
bulletAmBank : Kelap Rahman Putra 2010 Malaysia
bulletAmBank : Kelap Rahman Putra 2007 Malaysia
dot
Albatross , India
dot
bullet7th Albatross International Junior Golf 2015
bullet6th Albatross International Junior Golf 2014
dot
Singapore
dot
bulletSICC 19th 2010 Singapore
bulletSICC 16th 2007 Singapore
bulletOCC Junior Golf Invitation 2006
bulletTanah Merah Singapore 2004
dot
International Junior Golf
dot
bulletKids Golf World Malaysia 2012
dot
Newsletter

dot




การให้เกียรติกันในกีฬากอล์ฟ

การให้เกียรติกันในกีฬากอล์ฟ

        ชมรมส่งเสริมนักกอล์ฟเยาวชนไทย(ภาคเหนือ)  เป็นอีกสังคมหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายจะสรรสร้างเยาวชนของเรา  ให้มีกิจกรรมที่ดีทำ  มีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  เติบโตเป็นบุคคลากรที่ดี  ป้อนเข้าสู่สังคม  และช่วยกันประคับประคองให้สังคมนี้เป็นสังคมที่น่าอยู่ให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้   ภายใต้สังคมที่เร่งรีบและมองแต่ตนเองมากขึ้นเช่นสังคมในทุกวันนี้

      โดยเราอาศัยกีฬากอล์ฟเป็นสื่อ   สิบปีที่ผ่านมา  มีเด็กๆได้เข้ามาสู่ชมรมฯ ของเราจำนวนไม่น้อย  หลายร้อยคน  ซึ่งจุดมุ่งหมายหลักของเรา  มิใช่ต้องการให้เด็กๆเหล่านั้น  ก้าวสู่ความเป็นเลิศในกีฬากอล์ฟ  หากแต่เป็นผลพลอยได้ต่างหาก  ถ้าเด็กๆคนใดคนหนึ่งมีความสามารถที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ  และเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนต่อไป

      จุดมุ่งหมายหลักจริงๆของเราคือ  ต้องการสร้างนักกอล์ฟให้เป็นนักกอล์ฟที่มีคุณภาพ  เล่นกีฬาอย่างรู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  เคารพกติกาและมารยาทในการเล่นกอล์ฟ   รู้จักการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในสนามกอล์ฟ , สนามฝึกซ้อม  และการอยู่หรือการเข้าร่วมในการแข่งขัน  เพื่อเติบโตเป็นนักกอล์ฟที่มีคุณภาพ  และเป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นต่อๆไป

      ทุกๆคนที่เข้ามาสู่ชมรมฯ ของเรา  ไม่ว่าจะเป็นเด็กๆเอง  รวมทั้งท่านผู้ปกครองที่นำลูกๆหลานๆเข้ามาสู่สังคมแห่งนี้   คณะกรรมการทุกคน  ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของชมรมฯ  และมีส่วนผลักดันให้ชมรมฯ ของเราเป็นสังคมที่ดี มีคุณภาพ  โดยใช้กีฬากอล์ฟเป็นสื่อ  ทำให้เราได้มารวมตัวกัน 

 

     กีฬากอล์ฟมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ช่วยในการขัดเกลาให้ผู้เล่น  รู้จักการให้เกียรติ์กันในสังคม  การมีมารยาทที่ดี  และการอยู่ร่วมกันในสังคมของคนหมู่มาก  เช่น

   - การหยุดนิ่ง  ไม่ทำสิ่งรบกวนสมาธิของผู้เล่น  ในขณะที่ผู้เล่นกำลังจะทำการเล่นหรือตีลูก

   - การเป็นคนซื่อสัตย์  เพราะทุกคนที่เล่นกอล์ฟต่างก็รับรู้ได้ว่า  หากคิดจะโกง...กีฬากอล์ฟโกงง่ายที่สุด  นับจากกีฬาเกือบทุกประเภท

    หรือในกรณีมารยาทกอล์ฟ  ในเรื่องของการเฝ้ารอจนกระทั่งเพื่อนที่เล่นในกลุ่มคนสุดท้าย  พัตเสร็จแล้วจึงรีบเดินไปสู่แท่นตั้งทีในหลุมต่อไป พร้อมๆกันทั้งกลุ่ม  มารยาทกอล์ฟในข้อนี้มีอะรแฝงอยู่มากพอสมควร  ตั้งแต่ถือเป็นการให้เกียรติกันระหว่างผู้เล่นภายในกลุ่ม  แสดงให้เห็นว่าเราสนใจในการเล่นของทุกๆคน  อีกทั้งยังเป็นการทำหน้าที่ของมาร์คเกอร์ได้อย่างสมบูรณ์ของผู้เล่นอีกด้วย  เพราะเราจะได้รู้ว่าผู้เล่นคนที่เราเป็นมาร์คเกอร์อยู่นั้น  จบหลุมนั้นด้วยสกอร์เท่าไหร่

      บ่อยครั้งที่เราจะเห็นว่า  พอตนเองพัตเสร็จแล้ว  ก็จะลงจากกรีนแล้วเดินไปสู่แท่นตั้งตีในหลุมต่อไปทันที  โดยไม่สนใจเพื่อนที่ยังพัตอยู่บนกรีนเลย  ซึ่งถือเป็นการไม่ให้เกียรติกับเพื่อนร่วมกลุ่ม  และเป็นการเสียมารยาทอย่างร้ายแรง  อีกทั้งยังเป็นการละเลยหน้าที่ของมาร์คเกอร์อีกด้วย  เพราะเราไม่สามารถจะรู้สกอร์ของผู้เล่นที่เราเป็นมาร์คเกอร์ได้เลยว่าเขาจบหลุมนี้ด้วยสกอลร์เท่าไร   จากระยะที่เหลืออยู่ใกล้ๆ 1-2 ฟุต  เขาอาจพัตไม่ลงก็ได้  แต่เรากลับทำในสิ่งที่น่าอับอายลงไปแล้ว  คือการไม่สนใจการเล่นของเขา

     ในเรื่องนี้สังคมกอล์ฟของต่างชาติให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก  การให้เกียรติกันในระหว่างการเล่นกอล์ฟ  เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องช่วยกันปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับเด็กๆไทยของเรา  จะได้ไม่อายเขา  เมื่อมีโอกาสได้ไปเล่นยังต่างประเทศ  หรือแม็ทช์การแข่งขันระดับนานาชาติในบ้านเราก็ตาม

     อีกหนึ่งเรื่องของการให้เกียรติกันในกีฬากอล์ฟ  ก็คือเรื่องของการเข้าร่วมในพิธีการมอบรางวัลและการเข้ารับรางวัลในการแข่งขัน  ในการแข่งขันแต่ละทัวร์นาเม้นท์  จะถือว่าเสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ  งานมอบรางวัลเสร็จสิ้นลง

     ในทุกวันนี้จะเห็นได้ว่า  ในงานมอบรับรางวัลนั้นจะมีนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขันขาดหายไปเป็นจำนวนมาก  เพราะเห็นว่าเมื่อตนเองไม่ได้รับรางวัลแล้ว  ก็เลยไม่อยู่ร่วมในงาน  ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง  ถือเป็นการไม่ให้เกียรติกันในการแข่งขัน  ผู้เล่นทุกคนควรอยู่ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล  คอยตรบมือแสดงความยินดีและชื่นชมกับชัยชนะของเพื่อนๆ  เสียงตรบมือของเรานั้นแสดงให้เห็นถึงความยอมรับและชื่นชม  ทุกคนต่างก็อยากที่จะได้รับสิ่งนี้ด้วยกันทั้งสิ้น   ผู้ได้รับเสียงตรบมือจากเราก็จะดีใจ ภาคภูมิใจ  และก็เป็นการแสดงออกให้เห็นว่าเราก็เป็นคนที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาที่ดีอีกด้วยด้วย มีสปิริต รู้แพ้  รู้ชนะ

      กีฬาทุกประเภท  ไม่มีใครสามารถเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะได้ตลอดเวลา  ซักวันหนึ่ง  เราก็อาจจะกลับมาในฐานะของผู้ชนะบ้าง  หากเราได้กลับไปมุ่งมั่นและฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี  เราก็ต้องการเป็นที่ยอมรับและอยากได้ยินเสียงตรบมือจากเพื่อนๆหรือผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนอื่นๆ  หรือแม้ในฐานะของผู้แพ้ในการแข่งขัน  เราก็ต้องแสดงออกถึงการเป็นผู้แพ้ให้เป็น  อยู่คอยตรบมือให้กับเพื่อนๆ

     เป็นภาพที่ไม่น่ายินดีเลย  ที่ในงานมอบรางวัลจะมีแต่ผู้ที่ได้รับรางวัลเท่านั้น  เสียงตรบมือที่บางเบา  ยิ่งซ้ำร้ายไปกว่านั้นคือการที่ผู้ที่ได้รับรางวัลแล้วก็รีบกลับทันที  ไม่อยู่รอตรบมือให้เกียรติกับผู้ที่ได้รับรางวัลต่อจากตนเอง    หรือแม้กระทั่งเมื่อรู้ว่าตนเองไม่ได้รางวัลชนะเลิศ  ก็ไม่อยู่รับรางวัลในงาน  แสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  แพ้ไม่เป็น  แสดงตัวตนว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นที่สุดอีกด้วย

      ซึ่งชมรมฯ ไม่อยากให้เกิดภาพเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมของเราเลย  จึงอยากขอความร่วมมือจากทุกคน  ให้ช่วยกันปฏิบัติตนให้อยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณี และมารยาทอันดีงามในสังคมกอล์ฟ  ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่สังคมอื่นที่เราจะได้มาโอกาสเข้าไปสู่ในอนาคต ในทุกๆสังคม

     แม้หลายท่านจะเดินทางมาจากต่างจังหวัด  ต้องเดินทางไกล  แต่...เชื่อเถอะครับว่า  เวลาที่ท่านอยู่ร่วมในงานพิธีมอบรางวัลนั้น  มันคุ้มค่ามากกว่า  มันเป็นเวลาที่มีคุณค่าสูง  เป็นเวลาที่ได้มอบสิ่งดีๆให้กับสังคม  ช่วยกันเป็นแรงผลักดันให้ลูกหลานให้มีสำนึกที่ดี  มีมารยาทที่ดี  และเป็นการให้เกียรติกันกับการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งนี้  เหมือนกับที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า "เราต้องช่วยกันประคับประคองให้มีสังคมที่ดี ที่น่าอยู่ให้ยาวนานที่สุด"

                      โปรแจ๊ค.




ข้อมูลและข่าวสารสมาพันธ์

คณะกรรมการบริหาร article
ระเบียบการชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ article
ประวัติชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ
ทำเนียบนักกอล์ฟยอดเยี่ยมประจำปี
Information Match#5 2023-2024 Royal Chiangmai Golf & Resort article
ผลการแข่งขัน
"เพชรเม็ดงาม" ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค5 ครั้งที่ 26 "สระหลวงเกมส์" จ.พิจิตร
Kelap Rahman Putra Malaysia 2007
16 th Invitational Golf Championship , Singapore 2007



แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล



Copyright © 2010 All Rights Reserved.